English Turkish
transaction işlem
test sınama
supplement tamamlamak
suggest önermek
string dizge
stream akış
specification belirtim
spec belirtim
skip atlamak
revive yeniden etkinleştirmek
resolve çözümlemek
REQ ŞART
repository depo
recommend tavsiye etmek
plugin eklenti
pattern kalıp
only yalnızca
obsolete kullanım dışı bırakmak
mirror yansı
metalink üst bağlantı