English Turkish
installed kurulu
installonly yalnızca-kur
mandatory zorunlu
metadata üst veri
metalink üst bağlantı
mirror yansı
obsolete kullanım dışı bırakmak
only yalnızca
pattern kalıp
plugin eklenti
recommend tavsiye etmek
repository depo
REQ ŞART
resolve çözümlemek
revive yeniden etkinleştirmek
skip atlamak
spec belirtim
specification belirtim
stream akış
string dizge