English Ukrainian
B Б
GB ГБ
GiB ГіБ
EB ЕБ
EiB ЕіБ
ZB ЗБ
ZiB ЗіБ
YB ЙБ
YiB ЙіБ
KB кБ
KiB КіБ
MB МБ
MiB МіБ
PB ПБ
PiB ПіБ
TB ТБ
TiB ТіБ