English Ukrainian
B Б
KiB КіБ
MiB МіБ
GiB ГіБ
TiB ТіБ
PiB ПіБ
EiB ЕіБ
ZiB ЗіБ
YiB ЙіБ
KB кБ
MB МБ
GB ГБ
TB ТБ
PB ПБ
EB ЕБ
ZB ЗБ
YB ЙБ