English Slovak
There is no physical volume that could be
removed from this volume group.
Neexistuje žiadny fyzický zväzok (PV), ktorý je
možné odstrániť z tejto skupiny zväzkov (VG).