English Slovak
Cache this LV: Umiestniť LV do vyrovnávacej pamäte:
Free space Voľné miesto
On disk Na disku
Cache type: Typ vyrovnávacej pamäte:
Writethrough Writethrough
Writeback Writeback
label menovka
Details Podrobnosti
Encrypt: Šifrovať:
Encryption type: Typ šifrovania:
Passphrase: Heslo:
Repeat Passphrase: Zopakujte heslo:
Sector size:
Error Chyba
_Back _Späť
_Report a bug _Nahlásiť chybu
_Quit _Ukončiť
Show traceback Zobraziť chybu
Format device Formátovať zariadenie
_Cancel _Zrušiť