Context English Polish
'{0}' is not a valid chunk size specification. „{0}” nie jest prawidłowym określeniem rozmiaru fragmentu.
"{0}" is not a valid label. „{0}” nie jest prawidłową etykietą.
"{0}" is not a valid mountpoint. „{0}” nie jest prawidłowym punktem montowania.
"{0}" is not a valid name. „{0}” nie jest prawidłową nazwą.
About blivet-gui O programie blivet-gui
actions configured by installer działania skonfigurowane przez instalatora
Add? Dodać?
ActionsToolbar|Add Add new device Dodaj nowe urządzenie
Add parent Dodaj urządzenie nadrzędne
add {size} {type} device dodaj urządzenie {type} o rozmiarze {size}
All queued actions have been processed. Wszystkie działania w kolejce zostały przetworzone.
Also delete following parent devices of {name}: Usunięcie także następujących urządzeń nadrzędnych {name}:
Another instance of blivet-gui is already running.
Only one instance of blivet-gui can run at the same time.
Inne wystąpienie programu blivet-gui jest już uruchomione.
Tylko jedno wystąpienie programu blivet-gui może być uruchomione w tym samym czasie.
A partition table is required before partitions can be added. Tablica partycji jest wymagana przed dodaniem partycji.
Are you sure you want delete device {name}? Na pewno usunąć urządzenie {name}?
Are you sure you want to perform scheduled actions? Na pewno wykonać zaplanowane działania?
Are you sure you want to quit? Na pewno zakończyć działanie?
Available devices: Dostępne urządzenia:
Available space: Dostępne miejsce:
_Back _Wstecz