English Finnish
At the moment the server is loaded for %d%% (running %d out of %d jobs). Tällä hetkellä palvelimella on ladattuna %d%% (käynnissä %d %d työstä).
There is no such task Tällaista tehtävää ei ole
Welcome to Retrace Server Tervetuloa Retrace palvelimelle
File '%s' is not allowed to be in the archive Tiedosto '%s' ei ole sallittu arkistossa
The '%s' file is larger than expected Tiedosto '%s' on suurempi kuin odotettin
Unable to create new task Uuden tehtävän luominen epäonnistui
Required packages Vaadittavat paketit
Required file '%s' is missing Vaadittua tiedostoa '%s' ei löydy
Invalid password Väärä salasana
Unable to obtain disk free space Vapaata levytilaa ei saada
Versions Versiot
The directory specified in 'X-CoreFileDirectory' does not exist 'X-CoreFileDirectory':ssa määritettyä hakemistoa ei ole olemassa
Total Yhteensä
Global statistics Yleiset tilastot
Your coredump is only used for retrace purposes. Server administrators are not trying to get your private data from coredumps or backtraces. Using a secure communication channel (HTTPS) is strictly recommended. Server administrators are not responsible for the problems related to the usage of an insecure channel (such as HTTP). Ytimen pinoasi käytetään vain jäljitystarkoituksiin. Palvelimen järjestelmänvalvojat eivät yritä saada yksityisiä tietojasi Ytimen pinojen-tai jäljitysjäljen tiedoista. Suojatun tietoliikennekanavan (HTTPS) käyttöä on ehdottomasti suositeltavaa. Palvelimen järjestelmänvalvojat eivät ole vastuussa epävarman kanavan (kuten HTTP) käyttöön liittyvistä ongelmista.
Your coredump is only kept on the server while the retrace job is running. Once the job is finished, the server keeps retrace log and backtrace. All the other data (including coredump) are deleted. The retrace log and backtrace are only accessible via unique task ID and password, thus no one (except the author) is allowed to view it. All the crash information (including backtrace) is deleted after %d hours of inactivity. No possibly private data are kept on the server any longer. Ytimen pinon tietosi pidetään palvelimella vain, kun seurantatyö on käynnissä. Kun työ on valmis, palvelin pitää jäljityslokia ja jäljitysjälkiä. Kaikki muut tiedot (Ytimen pinon mukaan lukien) poistetaan. Jäljityslokiin ja jäljitysjälkeen pääsee vain yksilöllisellä tehtävän tunnuksella ja salasanalla, joten kukaan (lukuun ottamatta tekijää) ei saa tarkastella niitä. Kaikki kaatumistiedot (mukaan lukien jälkitiedot) poistetaan %d tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Palvelimella ei mahdollisesti enää ole yksityisiä tietoja.