English Finnish
There is no log for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole lokia
Specified archive's content is too large Määritetyn arkiston sisältö on liian suuri
Both HTTP and HTTPS are allowed. Using HTTPS is strictly recommended because of security reasons. Molemmat HTTP ja HTTPS sallitaan. HTTPS:n käyttöä suositellaan tietoturvasyiden vuoksi.
Name Nimi
Successful Onnistunut
You header specifies '%s' type, but the file type does not match Otsikko määrittelee tyypin '%s', mutta tiedostotyyppi ei täsmää
Unable to obtain unpacked size Pakkaamattoman koon saaminen epäonnistui
There is not enough storage space on the server Palvelimella ei ole tarpeeksi vapaata tilaa
X-CoreFileDirectory header has been disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja on poistanut X-CoreFileDirectory:n otsikon käytöstä
Interactive tasks were disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja poisti vuorovaikutteiset tehtävät käytöstä
Only the secure HTTPS connection is now allowed by the server. HTTP requests will be denied. Palvelin hyväksyy vain turvalliset HTTPS-yhteydet. HTTP-pyynnöt evätään.
Missing build-ids Puuttuvat koonti-id:t
Retrace Server Retrace server
Retrace Server statistics Retrace Server:n tilastot
Retrace Server is a service that provides the possibility to analyze coredump and generate backtrace over network. You can find further information at Retrace Server's github: Retrace Server on palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden analysoida ytimen pinoa ja luoda jäljitysjälki verkon kautta. Löydät lisätietoja Retrace Server :sta ja sovelluksista Git Hub:sta:
The following releases are supported: %s Seuraavia julkaisuja tuetaan: %s
You must use POST method Sinun on käytettävä POST-menetelmää
You need to set Content-Length header properly Sinun on määritettävä Content-Length:n otsikko oikein
You must use HTTPS Sinun pitää käyttää HTTPS:ää
Symlinks are not allowed to be in the archive Symbolisetlinkit eivät ole sallittuja arkistossa