English Finnish
Required packages Vaadittavat paketit
Retraced packages Jäljitetyt paketit
Retrace Server Retrace server
Retrace Server is a service that provides the possibility to analyze coredump and generate backtrace over network. You can find further information at Retrace Server's github: Retrace Server on palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden analysoida ytimen pinoa ja luoda jäljitysjälki verkon kautta. Löydät lisätietoja Retrace Server :sta ja sovelluksista Git Hub:sta:
Retrace server is fully loaded at the moment Jäljityspalvelin on tällä hetkellä täysin ladattu
Retrace Server statistics Retrace Server:n tilastot
Shared object name Jaetun objektin nimi
Specified archive format is not supported Määritettyä arkistomuotoa ei tueta
Specified archive is too large Määritetty arkisto on liian suuri
Specified archive's content is too large Määritetyn arkiston sisältö on liian suuri
Successful Onnistunut
Symlinks are not allowed to be in the archive Symbolisetlinkit eivät ole sallittuja arkistossa
The directory specified in 'X-CoreFileDirectory' does not exist 'X-CoreFileDirectory':ssa määritettyä hakemistoa ei ole olemassa
The following releases are supported: %s Seuraavia julkaisuja tuetaan: %s
There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment %d tiedostoa on hakemistossa '%s'. Tällä hetkellä tuetaan vain yhtä arkistoa
There is no backtrace for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole jäljitysjälkeä
There is no log for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole lokia
There is no such task Tällaista tehtävää ei ole
There is not enough storage space on the server Palvelimella ei ole tarpeeksi vapaata tilaa
The '%s' file is larger than expected Tiedosto '%s' on suurempi kuin odotettin