English Finnish
Build-id Koonti-id
Releases Julkaisut
Release Julkaisu
Retrace server is fully loaded at the moment Jäljityspalvelin on tällä hetkellä täysin ladattu
Retraced packages Jäljitetyt paketit
Shared object name Jaetun objektin nimi
Unable to create working directory Hakemistoa ei voitu luoda
Denied jobs Evätyt työt
Failed Epäonistui
Invalid URL Epäkelpo URL
First retrace Ensimmäinen jäljitys
There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment %d tiedostoa on hakemistossa '%s'. Tällä hetkellä tuetaan vain yhtä arkistoa
Architectures Arkkitehtuurit
Architecture Arkkitehtuuri
Unable to save archive Arkistoa ei voitu tallentaa
Unable to unpack archive Arkistoa ei voitu purkaa