English Finnish
The following releases are supported: %s Seuraavia julkaisuja tuetaan: %s
Retrace Server is a service that provides the possibility to analyze coredump and generate backtrace over network. You can find further information at Retrace Server's github: Retrace Server on palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden analysoida ytimen pinoa ja luoda jäljitysjälki verkon kautta. Löydät lisätietoja Retrace Server :sta ja sovelluksista Git Hub:sta:
Retrace Server statistics Retrace Server:n tilastot
Retrace Server Retrace server
Missing build-ids Puuttuvat koonti-id:t
Only the secure HTTPS connection is now allowed by the server. HTTP requests will be denied. Palvelin hyväksyy vain turvalliset HTTPS-yhteydet. HTTP-pyynnöt evätään.
Interactive tasks were disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja poisti vuorovaikutteiset tehtävät käytöstä
X-CoreFileDirectory header has been disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja on poistanut X-CoreFileDirectory:n otsikon käytöstä
There is not enough storage space on the server Palvelimella ei ole tarpeeksi vapaata tilaa
Unable to obtain unpacked size Pakkaamattoman koon saaminen epäonnistui
You header specifies '%s' type, but the file type does not match Otsikko määrittelee tyypin '%s', mutta tiedostotyyppi ei täsmää
Successful Onnistunut
Name Nimi
Both HTTP and HTTPS are allowed. Using HTTPS is strictly recommended because of security reasons. Molemmat HTTP ja HTTPS sallitaan. HTTPS:n käyttöä suositellaan tietoturvasyiden vuoksi.
Specified archive's content is too large Määritetyn arkiston sisältö on liian suuri
There is no log for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole lokia
There is no backtrace for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole jäljitysjälkeä
Specified archive is too large Määritetty arkisto on liian suuri
Specified archive format is not supported Määritettyä arkistomuotoa ei tueta
Count Luku