English Finnish
You must use HTTPS Sinun pitää käyttää HTTPS:ää
Invalid URL Epäkelpo URL
There is no such task Tällaista tehtävää ei ole
Invalid password Väärä salasana
There is no backtrace for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole jäljitysjälkeä
Retrace server is fully loaded at the moment Jäljityspalvelin on tällä hetkellä täysin ladattu
You must use POST method Sinun on käytettävä POST-menetelmää
Specified archive format is not supported Määritettyä arkistomuotoa ei tueta
You need to set Content-Length header properly Sinun on määritettävä Content-Length:n otsikko oikein
Specified archive is too large Määritetty arkisto on liian suuri
X-CoreFileDirectory header has been disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja on poistanut X-CoreFileDirectory:n otsikon käytöstä
Unable to create working directory Hakemistoa ei voitu luoda
Unable to obtain disk free space Vapaata levytilaa ei saada
There is not enough storage space on the server Palvelimella ei ole tarpeeksi vapaata tilaa
Unable to create new task Uuden tehtävän luominen epäonnistui
The directory specified in 'X-CoreFileDirectory' does not exist 'X-CoreFileDirectory':ssa määritettyä hakemistoa ei ole olemassa
There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment %d tiedostoa on hakemistossa '%s'. Tällä hetkellä tuetaan vain yhtä arkistoa
You header specifies '%s' type, but the file type does not match Otsikko määrittelee tyypin '%s', mutta tiedostotyyppi ei täsmää
Unable to save archive Arkistoa ei voitu tallentaa
Unable to obtain unpacked size Pakkaamattoman koon saaminen epäonnistui