English Finnish
Count Luku
Denied jobs Evätyt työt
Failed Epäonistui
First retrace Ensimmäinen jäljitys
Global statistics Yleiset tilastot
Missing build-ids Puuttuvat koonti-id:t
Name Nimi
Release Julkaisu
Releases Julkaisut
Required packages Vaadittavat paketit
Retraced packages Jäljitetyt paketit
Retrace Server statistics Retrace Server:n tilastot
Shared object name Jaetun objektin nimi
Successful Onnistunut
Total Yhteensä
Versions Versiot