English Dutch
{0:d} year ago {0:d} jaar geleden
{0:d} month ago {0:d} maand geleden
{0:d} week ago {0:d} week geleden
{0} quit unexpectedly {0} is onverwacht afgesloten
abrt;bug reporting;crash logger; abrt;bug reportage;crash logger;
View and report application crashes Bekijk en rapporteer crashes van toepassingen
Be verbose Beschrijf uitgebreid
D_etails D_etails
The application encountered a problem and could not continue. De toepassing heeft een fout ondervonden en kon niet verdergaan.
Submit selected problem Dien geselecteerd probleem in
This problem has been reported, but a <i>Bugzilla</i> ticket has not been opened. Our developers may need more information to fix the problem.
Please consider also <b>reporting it</b> to Bugzilla in order to provide that. Thank you.
Dit probleem is gerapporteerd, maar een <i>Bugzilla</i> ticket is niet geopend. Onze ontwikkelaars hebben misschien meer informatie nodig om het probleem op te lossen.
Overweeg om naar Bugzilla te <b>repporteren</b> om dat aan te bieden. Dank je wel.
{0} problem has been detected Er is een {0} probleem ontdekt
Fatal system failure Fatale systeemfout
_Filter _Filter
No source selected! Geen bron geselecteerd!
No problems detected! Geen problemen ontdekt!
Reported Gerapporteerd
Yesterday Gisteren
Its main purpose is to ease the process of reporting an issue and finding a solution. Het hoofddoel is het vereenvoudigen van het proces voor het rapporteren van een probleem en het vinden van een oplossing.
The system has encountered a problem and recovered. Het systeem heeft een fout ondervonden en is hersteld.