English Dutch
System Failure Systeemfout
Misbehavior Wangedrag
Unexpected system error Onverwachte systeemfout
The system has encountered a problem and recovered. Het systeem heeft een fout ondervonden en is hersteld.
Fatal system failure Fatale systeemfout
The system has encountered a problem and could not continue. Het systeem heeft een fout ondervonden en kon niet verdergaan.
{0} problem has been detected Er is een {0} probleem ontdekt
{0} quit unexpectedly {0} is onverwacht afgesloten
The application encountered a problem and could not continue. De toepassing heeft een fout ondervonden en kon niet verdergaan.
N/A Niet beschikbaar
cannot be reported kan niet gerapporteerd worden
Reports Rapporten
This problem has been reported, but a <i>Bugzilla</i> ticket has not been opened. Our developers may need more information to fix the problem.
Please consider also <b>reporting it</b> to Bugzilla in order to provide that. Thank you.
Dit probleem is gerapporteerd, maar een <i>Bugzilla</i> ticket is niet geopend. Onze ontwikkelaars hebben misschien meer informatie nodig om het probleem op te lossen.
Overweeg om naar Bugzilla te <b>repporteren</b> om dat aan te bieden. Dank je wel.
yes ja
no nee