English Finnish
_Report _Ilmoita
_Delete _Poista
D_etails _Tiedot
_Open the problem data directory _Avaa ongelmatietojen kansio
_Copy the problem ID to Clipboard _Kopioi ongelman tunniste leikepöydälle
_Filter _Suodata
_Preferences _Asetukset
_About Problem Reporting _Tietoja - Vikailmoitin
Problem Reporting Vikailmoitin
Select multiple problems Valitse useita ongelmia
Submit selected problem Lähetä valittu ongelma
Delete selected problems Poista valitut ongelmat
Type to search Kirjoita hakeaksesi
Name Nimi
Version Versio
First Detected Ensimmäinen havainto
Reported Ilmoitettu
Show problem details Näytä ongelman tiedot
No problems detected! Ei havaittuja ongelmia!
No source selected! Ei lähdettä valittuna!