English Turkish
already daha önce
analyze incelemek
backtrace yığın geri izlemesi
bug hata
case talep
coredump bellek dökümü
corrupted bozuk
default öntanımlı
duplicate yinelenen
element eleman
event olay
exception istisna
expected beklenen
item öge
mirror yansı
nice value öncelik değeri
password parola
problem sorun
rating derecelendirme
repeat tekrar etmek