Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Czech This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 236 3 5
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 236 1
Indonesian This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Japanese This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 236
Portuguese (Brazil) This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Sinhala This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 236
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Ukrainian This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 236
Urdu (Pakistan) This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 9 236
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-install-guide
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-install-guide.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) d8ecf0662c7
User avatar rffontenelle authored 17 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10nfedora-install-guide/nav/
Filemask po/*/f33/pages/advanced/Upgrading_Your_Current_System.po
Languages 10
Source strings 9
Source words 236
Source characters 1,733
Hosted strings 90
Hosted words 2,360
Hosted characters 17,330
New strings to translate 18 hours ago
Unfortunately, we have not written this chapter yet, and there is no dedicated documentation about a manual reinstall on the Wiki, either. In the meantime before we fix this, you can try to start the installation normally (from a boot CD/DVD/USB), select manual partitioning in your installer, and reuse existing partitions instead of destroying them and creating new ones. The instructions at xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Manual Partitioning] should in most cases be easy to adapt for this.
Ne yazık ki bu bölümü henüz yazmadık ve Wiki sayfasında elle yeniden kurma hakkında özel bir belgelendirme de yok. Bu arada, biz bunu düzeltene kadar, kurulumu normal olarak başlatmayı (önyükleme CD/ DVD/USB'sinden), kurucunuzda elle bölümlendirmeyi seçmeyi ve mevcut bölümleri yok etmek ve yenilerini oluşturmak yerine yeniden kullanmayı deneyebilirsiniz. xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Elle Bölümlendirme] bölümündeki talimatların çoğu kolaylıkla bu durum için uyarlanabilir.
2 weeks ago
Manual System Upgrade or Reinstallation
Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum
2 weeks ago
Always back up your data before performing an upgrade or reinstalling your system, no matter which method you choose.
Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sisteminizi yükseltmeden veya yeniden kurmadan önce her zaman verilerinizi yedekleyin.
2 weeks ago
You can upgrade to the latest version of Fedora manually instead of relying on [application]*dnf system upgrade*. This involves booting the installer as if you were performing a clean installation, letting it detect your existing Fedora system, and overwriting the root partition while preserving data on other partitions and volumes. The same process can also be used to reinstall the system, if you need to. For detailed information, see xref:sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Manual System Upgrade or Reinstallation].
[application]*dnf sistem yükseltme* kullanmak yerine, Fedora'nın en son sürümüne elle yükseltebilirsiniz. Bu, kurucuyu baştan bir kurulum yapıyormuş gibi önyüklemeyi, mevcut Fedora sisteminizi algılamasını sağlamayı ve diğer bölümler ve birimlerdeki verilere dokunmadan kök bölümünün üzerine yazmayı içermektedir. Aynı işlem gerekirse sistemi yeniden kurmak için de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için xref:Upgrading_Your_Current_System.adoc#sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum] bölümüne bakın.
2 weeks ago
You can upgrade to the latest version of Fedora manually instead of relying on [application]*dnf system upgrade*. This involves booting the installer as if you were performing a clean installation, letting it detect your existing Fedora system, and overwriting the root partition while preserving data on other partitions and volumes. The same process can also be used to reinstall the system, if you need to. For detailed information, see xref:sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Manual System Upgrade or Reinstallation].
[application]*dnf sistem yükseltme* kullanmak yerine, Fedora'nın en son sürümüne elle yükseltebilirsiniz. Bu, kurucuyu baştan bir kurulum yapıyormuş gibi önyüklemeyi, mevcut Fedora sisteminizi algılamasını sağlamayı ve diğer bölümler ve birimlerdeki verilere dokunmadan kök bölümünün üzerine yazmayı içermektedir. Aynı işlem gerekirse sistemi yeniden kurmak için de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için xref:sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum] bölümüne bakın.
2 weeks ago
Manual Reinstallation
Elle yeniden kurulum
2 weeks ago
The preferred way to upgrade your system is an automatic upgrade using the [application]*dnf system upgrade* utility. For information on performing an automatic upgrade, see link:++https://fedoraproject.org/wiki/DNF_system_upgrade++[Fedora Wiki DNF system upgrade].
Sisteminizi yükseltmenin tercih edilen yolu, [application]*dnf sistem yükseltme* aracını kullanarak otomatik bir yükseltme yapmaktır. Otomatik yükseltme yapma hakkında bilgi için, link:++https://fedoraproject.org/wiki/DNF_system_upgrade++[Fedora Wiki DNF sistem yükseltme] sayfasına bakın.
2 weeks ago
Automatic upgrade using [application]*dnf system upgrade*
[application]*dnf sistem yükseltme* kullanarak otomatik yükseltme
2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity