Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master GPL-3.0 72% 1,479 6,827 265 293 3
Project website entangle-photo.org
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-3.0 master
Languages 23
Source strings 233
Source words 998
Source characters 6,204
Hosted strings 5,359
Hosted words 22,954
Hosted characters 142,692
User avatar None

Suggestion added

entangle / masterSpanish

Capture a single image
Capturar una única imagen
a month ago
User avatar None

Suggestion added

entangle / masterSpanish

Cannot wait for events while not opened
No puede esperar eventos mientras no está abierto
a month ago
User avatar None

Received repository notification

entangle / master

GitLab: https://gitlab.com/entangle/entangle, master 3 months ago
User avatar None

Pushed changes

entangle / master

Pushed changes 3 months ago
User avatar None

Committed changes

entangle / masterSwedish

Committed changes 3 months ago
User avatar goeran

Translation changed

entangle / masterSwedish

The camera cannot be opened because it is mounted as a filesystem. Do you wish to umount it now?
Kameran kan inte öppnas för att den just nu är monterad som ett filsystem. Vill du avmontera den nu?
3 months ago
User avatar goeran

Translation changed

entangle / masterSwedish

Tethered Camera Control & Capture
Tjudrad kamerakontroll ochstyrning & -fångst
3 months ago
User avatar goeran

Translation changed

entangle / masterSwedish

Tethered Camera Control & Capture
Tjudrad kamerakontrollstyrning och -fångst
3 months ago
User avatar goeran

Translation changed

entangle / masterSwedish

Reset controls
Återställ styrningeninställningarna
3 months ago
User avatar goeran

Translation changed

entangle / masterSwedish

Controls not available when camera is closed
KontrolleInställningar är inte tillgängliga när kameran är stängd
3 months ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity