Translation status

149 Strings 100% Translate
1,851 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master-application GPL-3.0
master-authselect-profiles.5.adoc This component is linked to the authselect/master-application repository. GPL-3.0
master-authselect-migration.7.adoc This component is linked to the authselect/master-application repository. GPL-3.0

Translation Information

Project website github.com/authselect/authselect
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar pbrezina
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://github.com/authselect/authselect
Repository branch master
Last remote commit remove references to old repository location 7e72070
User avatar pbrezina authored 3 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/authselect/master-application/
Filemask src/man/po/authselect.8.adoc.*.po
Translation file src/man/po/authselect.8.adoc.tr.po
Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

authselect / master-authselect.8.adocTurkish

Committed changes 9 months ago
authselect-profiles(5), authselect-migration(7), nsswitch.conf(5), PAM(8)
authselect-profiles(5), authselect-migration(7), nsswitch.conf(5), PAM(8)
9 months ago
SEE ALSO
AYRICA BAKIN
9 months ago
This file define locks on values set in dconf database.
Bu dosya, dconf veri tabanında ayarlanan değerlerin kilitlerini tanımlar.
9 months ago
*{AUTHSELECT_DCONF_DIR}/locks/{AUTHSELECT_DCONF_FILE}*
*{AUTHSELECT_DCONF_DIR}/locks/{AUTHSELECT_DCONF_FILE}*
9 months ago
Changes to dconf database. The main uses case of this file is to set changes for gnome login screen in order to enable or disable smartcard and fingerprint authentication.
dconf veri tabanındaki değişiklikler. Bu dosyanın ana kullanım amacı, akıllı kart ve parmak izi kimlik doğrulamasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için gnome oturum açma ekranındaki değişiklikleri ayarlamaktır.
9 months ago
*{AUTHSELECT_DCONF_DIR}/{AUTHSELECT_DCONF_FILE}*
*{AUTHSELECT_DCONF_DIR}/{AUTHSELECT_DCONF_FILE}*
9 months ago
The purpose of this PAM stack is to provide a common place for all PAM modules which should be called after the stack configured in system-auth or the other common PAM configuration files. It is included from all individual service configuration files that provide login service with shell or file access. _NOTE: the modules in the postlogin configuration file are executed regardless of the success or failure of the modules in the system-auth configuration file._
Bu PAM yığınının amacı, system-auth veya diğer ortak PAM yapılandırma dosyalarında yapılandırılan yığının ardından çağırılması gereken tüm PAM modülleri için ortak bir yer sağlamaktır. Kabuk veya dosya erişimine sahip oturum açma hizmeti sağlayan tüm bireysel hizmet yapılandırma dosyalarında bulunur. _NOT: postlogin yapılandırma dosyasındaki modüller, system-auth yapılandırma dosyasındaki modüllerin başarılı veya başarısız olmasına bakılmaksızın yürütülür._
9 months ago
*{AUTHSELECT_PAM_DIR}/postlogin*
*{AUTHSELECT_PAM_DIR}/postlogin*
9 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 149 1,851 13,096
Translated 100% 149 1,851 13,096
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 19, 2020, 12:17 p.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity