English Danish
_Exit _Afslut
_Quit _Afslut
Quit Afslut
Use 'continue' command to quit the debugger and get back to the main menu Brug kommandoen 'continue' for at forlade fejlretteren og vende tilbage til hovedmenuen
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
Dette program har opdaget en ukendt fejl. Du kan rapportere
fejlen nedenfor eller afslutte programmet.
An unknown error has occurred En ukendt fejl er opstået
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Er du sikker på, at du vil forlade? [%(yes)s/%(no)s]
_Debug _Fejlret
'Debug' may take you to tty1. 'Fejlret' kan tage dig til tty1.
Debug Fejlretning
Please make your choice from above: Foretag venligst dit valg ovenfor:
Exit the shell to get back to the main menu Forlad skallen for at vende tilbage til hovedmenuen
Save exception Gem undtagelse
What do you want to do now? Hvad vil du gøre nu?
No additional info available. Ingen yderligere info tilgængelig.
y j
Run shell Kør skal
More _info... Mere _info...
n n
The output below may help determine the cause of the error: Outputtet nedenfor kan måske hjælpe med at bestemme grunden til fejlen: