English Danish
Use 'continue' command to quit the debugger and get back to the main menu Brug kommandoen 'continue' for at forlade fejlretteren og vende tilbage til hovedmenuen
Exit the shell to get back to the main menu Forlad skallen for at vende tilbage til hovedmenuen
y j
n n
Save exception Gem undtagelse
An unknown error has occurred En ukendt fejl er opstået
Report Bug Rapportér fejl
Run shell Kør skal
Quit Afslut
Debug Fejlretning
What do you want to do now? Hvad vil du gøre nu?
Please make your choice from above: Foretag venligst dit valg ovenfor:
Hit ENTER to continue Tryk på ENTER for at fortsætte
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Er du sikker på, at du vil forlade? [%(yes)s/%(no)s]
_Exit _Afslut
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
Dette program har opdaget en ukendt fejl. Du kan rapportere
fejlen nedenfor eller afslutte programmet.
_Report Bug _Rapportér fejl
_Quit _Afslut
The output below may help determine the cause of the error: Outputtet nedenfor kan måske hjælpe med at bestemme grunden til fejlen:
'Debug' may take you to tty1. 'Fejlret' kan tage dig til tty1.