English Dutch
--default and --nocore cannot be used together --default en --nocore kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden
device command requires two arguments: module type and name apparaatcommando vereist twee argumenten: module type en naam
Device '%(device)s' is already used in multipath '%(multipathdev)s' Apparaat '%(device)s' wordt al gebruikt in multi-pad '%(multipathdev)s'
Empty string is not a valid activation key. Een lege string is geen geldige activeringssleutel.
Error accessing URL "%s" Fout bij de toegang tot URL "%s"
Error copying file: %s Fout bij het kopiëren van bestand: %s
Error opening file: %s Fout bij het openen van bestand: %s
Error reading %(filename)s:
%(version)s
Fout bij het lezen van %(filename)s:
%(version)s
Error securely accessing URL "%s" Fout bij veilige toegang tot URL "%s"
Error writing file "%s": Fout bij het scheijven van bestand "%s":
Failed to open output file '%(filename)s' : %(error_msg)s Het openen van outputbestand '%(filename)s' mislukte: %(error_msg)s
Failed to parse kickstart file '%(filename)s' : %(error_msg)s Het ontleden van kickstartbestand '%(filename)s' mislukte: %(error_msg)s
Failed to read kickstart file '%(filename)s' : %(error_msg)s Het lezen van het kickstartbestand '%(filename)s' mislukte: %(error_msg)s
filename or URL to read from bestandsnaam of URL om uit te lezen
File uses a deprecated option or command.
%s
Bestand gebruikt een verouderde optie of commando.
%s
General error in input file: %s Algemene fout in invoerbestand: %s
General kickstart error in input file Algemene kickstart fout in invoerbestand
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Groep kan niet zowel --nodefaults als --optional specificeren
halt after the first error or warning na de eerste fout of waarschuwing stoppen
If network --interfacename contains a '.', valid vlan id should follow. Als network --interfacename een a '.' bevat, moet een geldig vlan-id volgen.