English Turkish
cache önbellek
logical volume mantıksal birim
deprecated kullanımdan kaldırılmış
namespace isim uzayı
partition bölüm
volume grup birim grubu
device aygıt
argument argüman
snapshot anlık görüntü