English Turkish
Unknown setting Bilinmeyen ayar
Bad integer value of setting Ayarda kötü tam sayı değeri
Bad integer value Kötü tam sayı değeri
Setting %s is not of integer type %s ayarı tam sayı türünde değil
Setting is not of integer type Ayar tam sayı türünde değil
Setting %s is not of string type %s ayarı dizge türünde değil
Setting is not of string type Ayar dizge türünde değil
Opening the configuration file failed Yapılandırma dosyasını açma başarısız
The configuration file is malformed Yapılandırma dosyası bozuk
Fatal failure Ölümcül arıza
Unknown error Bilinmeyen hata