English Bulgarian
Unknown setting Неизвестни настройки
Bad integer value of setting Грешна стойност на цяло число в настройките
Bad integer value Грешна стойност на цяло число
Setting %s is not of integer type Стойността %s не е цяло число
Setting is not of integer type Стойността не е от типа цяло число
Setting %s is not of string type Стойността %s не е низ
Setting is not of string type Стойността не е от типа низ
Opening the configuration file failed Отварянето на конфигурационния файл се провали
The configuration file is malformed Конфигурационният файл е деформиран
Fatal failure Фатална грешка
Unknown error Непозната грешка