English Hungarian
(recommended) (ajánlott)
<a href="imsettings-prefs:///%s">Preferences...</a> <a href="imsettings-prefs:///%s">Beállítások…</a>
IMSettings is disabled on the system. Az IMSettings le van tiltva a rendszeren.
Unable to create a client instance. A kliens példány nem hozható létre.
Unable to communicate to IMSettings service: %s Nem lehet kommunikálni az IMSettings szolgáltatással: %s
Current desktop isn't supported. Please follow instructions on your desktop to enable Input Method. A jelenlegi asztali környezet nem támogatott. Kövesse az asztali környezet utasításait, hogy engedélyezze a beviteli módot.
Please install any input methods before running if you like. Ha akarja, a futtatás előtt telepítse a bemeneti módokat.
Unable to get the information A kért információ nem érhető el
Unable to invoke the preference tool A beállító eszköz nem hívható meg
Switching Input Method - %s Bemeneti mód váltása – %s
Unknown error during finalizing the request of SwitchIM Ismeretlen hiba az SwitchIM kérés véglegesítése közben
Failed to switch Input Method A bemeneti mód váltása meghiúsult
X applications X alkalmazások
GTK+ applications GTK+ alkalmazások
Qt applications Qt alkalmazások
, except %s and %s , kivéve: %s és %s
, except %s , kivéve: %s
<small><i>Note: this change will not take effect until your next log in%s</i></small> <small><i>Megjegyzés: ez a változtatás a következő belépésig nem fog életbe lépni%s</i></small>
Unable to obtain the object for note A jegyzethez tartozó objektum nem érhető el
Unable to obtain the object for tree A fához tartozó objektum nem érhető el