English Hungarian
File is not a valid .desktop file A fájl egy érvénytelen .desktop fájl
Unrecognized desktop file Version '%s' Nem ismert .dektop fájl verzió: „%s”
Starting %s %s indítása
Application does not accept documents on command line Az alkalmazás nem fogad dokumentumokat a parancssorból
Unrecognized launch option: %d Nem ismert indítási kapcsoló: %d
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry Nem adható át dokumentum URI egy „Type=Link” típusú .desktop bejegyzéshez
Not a launchable item Nem indítható elem
Disable connection to session manager Kapcsolat letiltása a munkamenet-kezelő felé
Specify file containing saved configuration A mentett konfigurációt tartalmazó fájlt megadása
FILE FÁJL
Specify session management ID A munkamenet-kezelési azonosító megadása
ID AZONOSÍTÓ
Session management options: Munkamenet-kezelési kapcsolók:
Show session management options Munkamenet-kezelési kapcsolók megjelenítése
Work in progress... Munka folyamatban…
label címke
<b>Input Method</b> <b>Beviteli mód</b>
No Input Method Nincs beviteli mód
Use %s %s használata
(legacy) (örökölt)