English Turkish
charter tüzük
Code of Conduct Davranış Kuralları
Fedora Join Special Interest Group Fedora Katılım Özel İlgi Grubu
Feedback Pipeline Geri Bildirim Hattı
Four Foundations Dört Temel
minimization minimizasyon