English Polish
Infrastructure Services Usługi infrastruktury
This part provides information on how to configure services and daemons, configure authentication, and enable remote logins. Ta część opisuje jak skonfigurować usługi i daemony, skonfigurować autentykację oraz włączyć zdalne logowanie.