English Ukrainian
Contributing to Fedora {variant-name} Участь у розробці Fedora {variant-name}
Help us improve Fedora {variant-name} by contributing to the project! Допоможіть нам поліпшити Fedora {variant-name} своєю участю у проєкті!
Developing {variant-name} Розробка {variant-name}
If you are a developer, you can contribute to one of the several projects which make Fedora {variant-name} possible. Submit your pull requests to: Якщо ви є розробником, ви можете взяти участь у одному з проєктів, на основі яких створюють Fedora {variant-name}. Надсилайте свої латки до таких проєктів:
https://github.com/projectatomic/rpm-ostree[rpm-ostree] https://github.com/projectatomic/rpm-ostree[rpm-ostree]
https://github.com/flatpak/flatpak[flatpak] https://github.com/flatpak/flatpak[flatpak]
https://github.com/ostreedev/ostree[ostree] https://github.com/ostreedev/ostree[ostree]
https://github.com/containers/toolbox[toolbox] https://github.com/containers/toolbox[toolbox]
https://github.com/containers/libpod[podman] https://github.com/containers/libpod[podman]
Your contributions towards the main https://fedoraproject.org/wiki/Join[Fedora] project are also very welcome. Також будемо раді вашим внескам до основного проєкту https://fedoraproject.org/wiki/Join[Fedora].
Writing Documentation Написання документації
Creating or modifying documentation is easy. Head over to our {docs-src}[documentation] GitHub repository, fork it and create a pull request. Створення і внесення змін до документації є простою справою. Прямуйте до сторінки {docs-src}[нашого сховища документації] на GitHub, створіть його відгалуження, внесіть зміни і надішліть запит щодо об'єднання.
If you are not comfortable with using git, create a new topic in our {discussion-forum}[community] or log an {docs-issue}[issue] describing what need to be changed. Якщо ви не маєте наміру користуватися git, створіть нову тему у нашій {discussion-forum}[спільноті] або повідомте про {docs-issue}[ваду], описавши бажані для вас зміни.
Writing Conventions Настанови щодо написання документації
When creating documentation, please follow these writing conventions: При створенні документації, будь ласка, дотримуйтеся таких умов:
Code blocks for commands that require `root` privileges must show the `#` prompt symbol. Example: У блоках коду для команд, які потребують прав доступу `root`, має бути символ запиту `#`. Приклад:
# dnf install <package>
# dnf install <пакунок>
The `$` user prompt symbol can also be used but you must prefix the command with `sudo`. Example: Можна використовувати символ запиту на команду користувача `$`, але до команди слід додавати префікс `sudo`. Приклад:
$ sudo dnf install <package>
$ sudo dnf install <пакунок>
Reporting Issues Створення повідомлень про вади