English Turkish
group grup
image kalıp
install kurmak
installation kurulum
installer kurucu
Integrity Bütünlük
interface arayüz
Kickstart
Loading Yükleniyor
Locally accessible interfaces Yerel olarak erişilebilen arayüzler
LVM Thin Provisioning LVM İnce Dağıtım
make sure emin olmak
Media Ortam
Memtest86+ Memtest86+
mount points bağlama noktaları
name server ad sunucusu
Network & Hostname Ağ & Ana Makine Adı
network interfaces ağ arayüzleri
NIC Teaming NIC Teaming
(optional) (isteğe bağlı)