English Turkish
Anaconda Anaconda
anaconda/NetworkSpoke.png anaconda/NetworkSpoke.png
Assign Atamak
Bonding Birleştirme
bootloader önyükleyici
Btrfs Btrfs
Btrfs Volume Btrfs Birimi
Btrfs Volumes Btrfs Birimleri
checksums sağlama toplamları
comma separated list virgülle ayrılmış liste
Configuration Yapılandırma
Configure Yapılandır
cost-effective etkili
default öntanımlı
device aygıt
do not yapma
don't yapma
Dynamic Host Configuration Protocol Dinamik Ana Makine Yapılandırma Protokolü
fully-qualified domain name tam nitelikli etki alanı adı
geolocation coğrafi konum