English Azerbaijani
open source software açıq mənbə proqramı
Additional Əlavə
board-discuss heyət müzakirəsi
Community Blog İcma Blogu
user-targeted communication istifadəçi yönümlü ünsiyyət
board kollegiya
private özəl
private list özəl siyahı
Policy Siyasət
Council Pagure Şura Löhvəsi
contributor-targeted communication töhfəyə yönəli ünsiyyət