English Ukrainian
MODE file РЕЖИМ файл
FREEDOM. СВОБОДА.
SYSTEM AND DISPLAY СИСТЕМА І ПОКАЗ
service служба
SYSTEM SERVICES СЛУЖБИ СИСТЕМИ
service службу
See <_:tspan-1/><_:tspan-2/> for more options Список додаткових параметрів: <_:tspan-1/><_:tspan-2/>
type тип
mount-point точка монтування
file файл
file файл
FILES DIRECTORIES ФАЙЛИ КАТАЛОГИ
file dest файл призначення