English Ukrainian
USERS, GROUPS AND PERMISSIONS ГРУПИ І ПРАВА ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ
command команда
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>run command as root <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>виконати команду від імені користувача root
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>open a root shell <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>відкрити командну оболонку для root
user користувач
user користувач
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> open a shell as <_:flowSpan-4/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> відкриває оболонку від імені <_:flowSpan-4/>
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>change your password <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>змінити ваш пароль
group file група файл
owner власник
group група
file файл
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> change <_:flowSpan-4/>:<_:flowSpan-5/> of <_:flowSpan-6/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> змінити <_:flowSpan-4/>:<_:flowSpan-5/> для файла <_:flowSpan-6/>
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> change <_:flowSpan-4/> of <_:flowSpan-5/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> змінити <_:flowSpan-4/> для файла <_:flowSpan-5/>
MODE file РЕЖИМ файл
MODE= РЕЖИМ=
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> change <_:flowSpan-4/> permissions with <_:flowSpan-5/>n1n2n3. <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/><_:flowSpan-3/> змінити права доступу до <_:flowSpan-4/> за вказаним <_:flowSpan-5/>n1n2n3.
Note that n1, n2 and n3 are octal values and mean different permissions for different users: Зауважте, що n1, n2 і n3 є вісімковими значеннями і означають різні права доступу для різних користувачів:
n1 n1
n2 n2