English Ukrainian
foo.spec foo.spec
foo.tar.bz2 foo.tar.bz2
FREEDOM. СВОБОДА.
FRIENDS. ДРУЗІ.
How to create an RPM <_:flowSpan-1/> Як створити RPM <_:flowSpan-1/>
[id] <_:flowSpan-1/> [ід] <_:flowSpan-1/>
Installing Koji Встановлення Koji
man man
message повідомлення
More Help <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> Додаткова довідка: <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/>
NEW PACKAGES НОВІ ПАКУНКИ
[options] [параметри]
options] параметри]
[options] [SRPM] [параметри] [SRPM]
OTHER TOOLS ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ
package <_:flowSpan-1/> запакувати <_:flowSpan-1/>
/PackageMaintainers/UsingKoji /PackageMaintainers/UsingKoji
PACKAGER CUBE КУБИК ПАКУВАЛЬНИКА
# requires root permissions # потребує прав доступу root
Review Guidelines <_:flowSpan-1/> Настанови щодо рецензування <_:flowSpan-1/>