English Ukrainian
Fedora Pastebin <_:flowSpan-1/> Текстові фрагменти Fedora <_:flowSpan-1/>
Fedora's repository for package maintenance <_:flowSpan-1/> Сховище Fedora для супроводу пакунків <_:flowSpan-1/>
Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/> Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/>
Fedora-Devel mailing list <_:flowSpan-1/> Список листування fedora-devel <_:flowSpan-1/>
#Fedora-Devel on Freenode IRC <_:flowSpan-1/> #fedora-devel на IRC Freenode <_:flowSpan-1/>
How to create an RPM <_:flowSpan-1/> Як створити RPM <_:flowSpan-1/>
Review Request <_:flowSpan-1/> Запит щодо рецензування <_:flowSpan-1/>
Review Guidelines <_:flowSpan-1/> Настанови щодо рецензування <_:flowSpan-1/>
Unassigned Reviews <_:flowSpan-1/> Непризначені запити <_:flowSpan-1/>
Common fedpkg commands Типові команди fedpkg
package <_:flowSpan-1/> запакувати <_:flowSpan-1/>
<_:flowSpan-1/>clone and checkout a package and its branches <_:flowSpan-1/>клонувати і отримати пакунок і його гілки
[SRPM] [SRPM]
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> Updates existing package with the SRPM <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> оновлює наявний пакунок на основі SRPM
<_:flowSpan-1/>uploads new source file <_:flowSpan-1/>вивантажує новий файл початкового коду
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> creates and adds a gendiff file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> створює і додає файл gendif
updates files from repository оновлює файли зі сховища
sends changes (commits) to repository надсилає зміни (внески) до сховища
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> requests scratch build <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> надсилає запит на збирання «з нуля»
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> downloads source files <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> отримує початкові файли