English Ukrainian
$ requires normal user permissions $ потребує прав доступу звичайного користувача
Adult supervision required for using scissors Користування ножицями потребує нагляду з боку дорослих
command команда
Common fedpkg commands Типові команди fedpkg
displays a list of build targets показує список зібраних цілей
# dnf install fedora-packager <_:flowSpan-1/> # dnf install fedora-packager <_:flowSpan-1/>
FEATURES. МОЖЛИВОСТІ.
Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/> Fedora Bodhi <_:flowSpan-1/>
Fedora-Devel mailing list <_:flowSpan-1/> Список листування fedora-devel <_:flowSpan-1/>
#Fedora-Devel on Freenode IRC <_:flowSpan-1/> #fedora-devel на IRC Freenode <_:flowSpan-1/>
Fedora Pastebin <_:flowSpan-1/> Текстові фрагменти Fedora <_:flowSpan-1/>
Fedora's repository for package maintenance <_:flowSpan-1/> Сховище Fedora для супроводу пакунків <_:flowSpan-1/>
fedpkg fedpkg
FIRST. ПЕРШІСТЬ.
<_:flowSpan-1/>clone and checkout a package and its branches <_:flowSpan-1/>клонувати і отримати пакунок і його гілки
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> builds an SRPM using [<_:flowSpan-3/> <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> збирає SRPM з використанням [<_:flowSpan-3/>
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> checks that it builds <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> перевіряє, чи збирається
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> commits and pushes in a single command <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> надсилає і записує однією командою
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> creates and adds a gendiff file <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> створює і додає файл gendif
<_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> creates an srpm <_:flowSpan-1/><_:flowSpan-2/> створює srpm