English Ukrainian
Modular dependency problem with Defaults: %s Проблема із залежностями модулів у Defaults: %s
Modular dependency problem with the latest modules: %s Проблема із залежностями модулів для найсвіжіших модулів: %s
Modular dependency problem: %s Проблема із залежностями модулів: %s
Unable to resolve argument '%s' Не вдалося обробити аргумент «%s»
Only module name is required. Ignoring unneeded information in argument: '%s' Потрібна лише назва модуля. Непотрібні дані у аргументі проігноровано: «%s»
Cannot reset module '%s': State of module already modified Не вдалося скинути модуль «%s»: стан модуля вже змінено
Cannot disable module '%s': State of module already modified Не вдалося вимкнути модуль «%s»: стан модуля вже змінено
No modular data available Немає доступних даних модуля
Ignoring unneeded information in argument: '%s' Ігноруємо непотрібні дані в аргументі: «%s»
Problem during enablement of dependency tree for module '%1$s' stream '%2$s': %3$s Проблема під час вмикання ієрархії залежностей для модуля «%1$s», потік «%2$s»: %3$s
Problems appeared for module enable request: Виникли проблеми із запитом щодо вмикання модуля:
No active module packages found for module spec '%s' Для специфікації модуля «%s» не знайдено активних пакунків модулів
Cannot install module '%s' from fail-safe repository Не вдалося встановити модуль «%s» з безпечного сховища
No profile found matching '%s' Не знайдено профілю, який відповідає «%s»
No match for package '%s' for module spec %s Немає відповідників для пакунка «%s» для специфікації модуля %s
Problem during install for module '%1$s' stream '%2$s': %3$s Проблема під час встановлення модуля «%1$s», потік «%2$s»: %3$s
Problems appeared for module install request: Виникли проблеми із запитом щодо встановлення модуля:
Problems appeared for module reset request: Виникли проблеми із запитом щодо скидання модуля:
Problems appeared for module disable request: Виникли проблеми із запитом щодо вимикання модуля:
The operation would result in switching of module '%s' stream '%s' to stream '%s' Результатом дії має бути перемикання потоку модуля «%s» «%s» на потік «%s»