English Ukrainian
it is based on your username засновано на вашому імені користувача
it is based upon your password entry засновано на вашому паролі для входу
it is derived from your password entry є похідним від вашого пароля для входу
it is derivable from your password entry можна отримати з вашого пароля для входу
it's derivable from your password entry можна отримати з вашого пароля для входу
you are not registered in the password file вас немає у списку файла паролів
it is WAY too short ЗАНАДТО короткий
it is too short занадто короткий
it does not contain enough DIFFERENT characters містить недостатньо РІЗНИХ символів
it is all whitespace складається лише з пробілів
it is too simplistic/systematic занадто простий/закономірний
it looks like a National Insurance number. схожий на номер державного страхування.
it is based on a dictionary word заснований на слові зі словника
it is based on a (reversed) dictionary word заснований на (записаному у зворотному порядку) слові зі словника
error loading dictionary помилка під час спроби завантажити словник