English Finnish
$0 key ID $0 avain ID
$0 package $0 paketti
$0 packages $0 paketit
- Add New Repository - Lisää uusi asennuslähde
Add Lisää
Add Another Key Lisää uusi avain
Additions Lisäykset
Apply Toteuta
Available Saatavilla
Begins with '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----' Alkaa '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----'
Cancel Peru
Change Repository Vaihda asennuslähde
Check for Updates Etsi päivityksiä
Checking for updates Etsitään päivityksiä
Connecting to OSTree Yhdistetään OSTree:n
Couldn't load settings for '$0': $1 Ei voitu ladata asetuksia kohteelle '$0': $1
Currently using: Tällä hetkellä käytössä:
Default Oletus
Delete Poista
Downgrades Aiemmat versiot