English Belarusian
Are you sure you want to quit the configuration process?
You might end up with an unusable system if you do. Unless the License agreement is accepted, the system will be rebooted.
Вы сапраўды хочаце перарваць працэс канфігурацыі?
Гэта можа скончыцца непрацаздольнай сістэмай. Калі не прыняць умовы ліцэнзіі, то адбудзецца перазапуск сістэмы.
_License Information Інфармацыя аб _ліцэнзіі
License information Інфармацыя аб ліцэнзіі
License Information Інфармацыя аб ліцэнзіі
LICENSING ЛІЦЭНЗІЯ
No license found. Please report this at http://bugzilla.redhat.com Ліцэнзія не знойдзена. Просім паведаміць пра гэта на http://bugzilla.redhat.com
License not accepted Ліцэнзія не прынята
License accepted Ліцэнзія прынята
No license found Не знойдзена ліцэнзіі
Read the License Agreement Прачытайце ўмовы ліцэнзіі
License Agreement: Умовы ліцэнзіі:
I accept the license agreement. Умовы ліцэнзіі прымаю.
I _accept the license agreement. Я _прымаю ўмовы ліцэнзіі.