English
https://github.com/libpinyin/ibus-libpinyin
<small>
<b>Authors:</b>
Peng Wu
Peng Huang
BYVoid

<b>Main Contributors:</b>
Weixuan XIAO, Linyu XU

<b>Contributors:</b>
koterpilla, Zerng07, Hillwood Yang
</small>
About
IBus LibPinyin Setup
Set ibus-libpinyin Preferences
IBus LibBopomofo Preferences
Set ibus-libbopomofo Preferences