English Turkish
Which theme you choose in kbdui modules Kbdui modüllerinde hangi temayı seçiyorsunuz
Whether you show the keyboard layout or not Klavye düzenini gösterip göstermediğiniz
_Keyboard Layout Type: _Klavye Düzeni Türü:
Keyboard _Theme: Klavye _Teması:
Are you sure to close Setup? Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
translator_credits Oğuz Ersen <oguzersen@protonmail.com>
Confirm Onayla
Default Öntanımlı
Custom Özel
_OK _Tamam
_Apply _Uygula
Are you sure to close Setup without saving configure? Yapılandırmayı kaydetmeden Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?