English Turkish
<b>Default Appearance</b> <b>Öntanımlı Görünüm</b>
<b>Keyboard Only Appearance</b> <b>Sadece Klavye Görünümü</b>
General Genel
About Hakkında
All Hepsi
Nothing Hiçbir şey
The input pad engine for IBus platform IBus giriş platformu için input pad motoru
IBus Input Pad Setup IBus İnput Pad Kurulumu
IBus-Input-Pad Setup IBus-İnput-Pad Kurulumu
Set up IBus Input Pad engine IBus İnput Pad motorunu kur
Input Pad İnput Pad
Launch Input Pad İnput Pad'i Başlat
Hide Input Pad İnput Pad'i Gizle
Show Input Pad İnput Pad'i Göster
Show Input Pad (Keyboard Only) İnput Pad'i Göster (Sadece Klavye)
Setup Input Pad İnput Pad'i Kur
Configure Input Pad İnput Pad'i Yapılandır
_Cancel _İptal
Whether you show the character table or not Karakter tablosunu gösterip göstermediğiniz
_Character Table Type: _Karakter Tablosu Türü: