English Turkish
Which theme you choose in kbdui modules Kbdui modüllerinde hangi temayı seçiyorsunuz
Whether you show the keyboard layout or not Klavye düzenini gösterip göstermediğiniz
Whether you show the character table or not Karakter tablosunu gösterip göstermediğiniz
translator_credits Oğuz Ersen <oguzersen@protonmail.com>
The input pad engine for IBus platform IBus giriş platformu için input pad motoru
Show Input Pad (Keyboard Only) İnput Pad'i Göster (Sadece Klavye)
Show Input Pad İnput Pad'i Göster
Setup Input Pad İnput Pad'i Kur
Set up IBus Input Pad engine IBus İnput Pad motorunu kur
_OK _Tamam
Nothing Hiçbir şey
Launch Input Pad İnput Pad'i Başlat
Keyboard _Theme: Klavye _Teması:
_Keyboard Layout Type: _Klavye Düzeni Türü:
Input Pad İnput Pad
IBus-Input-Pad Setup IBus-İnput-Pad Kurulumu
IBus Input Pad Setup IBus İnput Pad Kurulumu
Hide Input Pad İnput Pad'i Gizle
General Genel
Default Öntanımlı