English Turkish
<b>Default Appearance</b> <b>Öntanımlı Görünüm</b>
<b>Keyboard Only Appearance</b> <b>Sadece Klavye Görünümü</b>
General Genel
About Hakkında
_Apply _Uygula
_Cancel _İptal
_OK _Tamam
Confirm Onayla
Are you sure to close Setup? Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
Are you sure to close Setup without saving configure? Yapılandırmayı kaydetmeden Kurulumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?
The input pad engine for IBus platform IBus giriş platformu için input pad motoru
translator_credits Oğuz Ersen <oguzersen@protonmail.com>