English Polish
it is based on your username oparte na nazwie użytkownika
it is based upon your password entry oparte na wpisie w pliku passwd
it is derived from your password entry pochodzi od wpisu w pliku passwd
it is derivable from your password entry da się odtworzyć z wpisu w pliku passwd
it's derivable from your password entry da się odtworzyć z wpisu w pliku passwd
you are not registered in the password file użytkownik nie jest zarejestrowany w pliku passwd
it is WAY too short ZDECYDOWANIE za krótkie
it is too short za krótkie
it does not contain enough DIFFERENT characters nie zawiera wystarczająco RÓŻNYCH znaków
it is all whitespace same białe znaki
it is too simplistic/systematic za proste/systematyczne
it looks like a National Insurance number. wygląda jak numer ubezpieczenia.
it is based on a dictionary word oparte na słowie ze słownika
it is based on a (reversed) dictionary word oparte na (odwróconym) słowie ze słownika
error loading dictionary błąd podczas wczytywania słownika